Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vård och omsorg går före sänkt skatt

Vi kan bara instämma och uppmanar den borgerliga majoriteten i Söderköping att hänga med i svängarna, och tänka om beträffande skattesatsen.

I Söderköping, liksom i övriga kommuner, tar kommunfullmäktige ställning till budget och finansiering de närmaste veckorna. Förslagen spretar, alltifrån den borgerliga majoritetens skattesänkningsförslag till miljöpartiets höjning med 50 öre. Vänsterpartiet föreslår för sin del en höjning med 30 öre, vilket motsvarar 50-75 kr i månaden för en normalinkomsttagare.

Varför vill vänsterpartiet höja skatten? Det finns ett antal orsaker;

–          Vi menar att kommunens ekonomiska ställning är förhållandevis svag. 

Skulden till kommunens anställda i form av pensionsavsättningar är betydande och kommer att märkas på allvar när alltfler av fyrtiotalisterna går i pension och således pensioner ska utbetalas. Därför har vänsterpartiet det starkaste ekonomiska resultatet av samtliga partier under treårsperioden.

–          Antalet äldre i kommunen ökar.

Även om det nu blir en utbyggnad med 16 platser på Dalgården, finns det skäl att tro att behovet av särskilt boende ökar. Redan idag är det snarare regel än undantag att personer som "färdigbehandlade" får ligga kvar på Vrinnevisjukhuset. Förutom att det är ovärdigt innebär det onödiga och dyra kostnader för en redan hårt ansträngd socialtjänst.

Vi gör bedömningen att behovet av fler platser i särskilt äldreboende uppgår till 15-20 platser. Vänsterpartiet föreslår därför en ytterligare utbyggnad med 15-16 platser under treårsperioden.

–          Vården är underbemannad.

Vilket gjort att Söderköpings kommun fått upprepade påpekanden för bristande kvalité från tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen. En orimligt stor del av kommunens vårdpersonal tvingas jobba deltid eller med splittrade scheman, ledighet mitt på dagen och därmed orimligt långa arbetsdagar.

Vänsterpartiet vill öka grundbemanningen och dessutom skapa ekonomiska förutsättningar för en höjd sysselsättningsgrad för den vårdpersonal som så önskar.

–          Fler och fler människor behöver samhällets stöd för barnomsorg på icke kontorstid.

Ska Söderköping leva upp till sin devis om att vara en attraktiv kommun – inte minst för barnfamiljer – måste det finnas möjlighet till barnomsorg dygnet runt.

Vänsterpartiet avsätter därför pengar till detta.

–          Idag talas det mycket om oprovocerat våld och skadegörelse.

Det räcker inte med rop på fler poliser och hårdare tag. Det är uppenbart att det finns ett samband mellan bristen på meningsfull fritid och graden av våld och skadegörelse. Vänsterpartiet vill därför höja anslagen till ungdomskultur och folkbildningens organisationer.

Vi tycker det  finns anledning att påminna den borgerliga majoriteten  – inte minst de lokala moderaterna – genom att något friserat återge Fredrik Reinfeldts nya budskap på moderaternas partistämma: Vård och omsorg ska gå före skattesänkningar, även i Söderköping.

Marja Bergström, (v), ledamot i kommunstyrelsen

Anders Nyhlén, (v), ersättare i kommunstyrelsen