Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Senestad (M) är uppe i det blå – ser inte helheten

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern.

Calle Oldestam, elev i årskurs nio på Bergaskolan, har fått igång en debatt om skolan i Söderköping. Det är bra. Det räcker emellertid inte att prata enbart om skolan. Det gäller att se helheten när det gäller vad skattepengarna ska räcka till.

Den senaste bokslutsprognosen är 10 miljoner sämre än vad kommunfullmäktige bedömde i budgeten i juni! Samtidigt visar socialnämnden ett kraftigt underskott, som kommunstyrelsen nu i någon mån är beredda att kompensera. Dessutom har den styrande majoriteten, pådrivna av moderaterna ställt ut löften om skattesänkningar under mandatperioden.

Anders Senestad, moderaternas gruppledare och kommunalråd på deltid, hävdar dels att det är möjligt att sänka skatten, dels att det ska finnas två högstadieskolor kvar. Detta oavsett hur många ungdomar det kommer att finnas. I andra sammanhang har Senestad också hävdat att landsbygdsskolorna ska finnas kvar. Det innebär att kostnaderna per elev successivt kommer att öka kraftigt, eftersom barn och ungdomar under 18 år enligt prognoserna minskar från 3425 år 2006, till 2781 år 2012. Som andel av befolkningen minskar barn och ungdomar från 24% till 21%  under samma tidsspann.

Samtidigt ökar antalet människor i pensionsåldern ännu kraftigare än ungdomskullarna minskar. Från 18% (06) till 23% (2012). Människor i arbetsför ålder minskar samma tidsperiod från 58% till 56%, och därmed blir skatteintäkterna mindre. Behoven av särskilt boende och hemtjänst kommer emellertid att bli större. I detta perspektiv är, enligt vår uppfattning, budgeten för socialnämnden fortfarande underfinansierad. Det räcker inte med 15-16 nya platser i särskilt boende. Det dubbla är vad som behövs idag! Sannolikt ökar behovet ytterligare, när antalet människor över 80 år blir fler. Vidare är anställningsvillkoren för hemtjänstpersonalen och i särskilt boende fortfarande dåliga. Det vanliga är fortfarande deltidsanställning, och därmed löner som inte är möjliga att försörja sig på. Dessutom med scheman som många gånger innebär delade turer med ledigheter mitt på dagen.

Senestad är såväl ordförande i barn- och utbildningsnämnden, (BUN), som kommunalråd och därmed ansvarig för helheten. Tyvärr agerar han enbart som företrädare för BUN. Han är knappast ett ansvarigt kommunalråd när han agerar för skattesänkningar. Detta i ett läge där han inte är beredd att pröva strukturförändringar inom det område där han själv är nämndordförande, barn- och utbildningsnämnden.

Samtidigt gör befolkningsförändringarna det uppenbart att det är socialnämndens ansvarsområde som kommer att behöva mer pengar. Men eftersom moderaterna inte har ordförandeskapet i socialnämnden väljer kommunalrådet Senestad att insinuera att nämnden inte tar sitt ansvar för budgeten. Nu sitter visserligen fru Senestad som vice ordförande, och har dessutom sin dotter som partikollega, inte enbart i nämnden utan dessutom i nämndens mäktiga arbetsutskott. Deras agerande tycks dock i huvudsak vara focuserat på att pröva alltfler områden som kan bli föremål för upphandling och privatisering. Det är en knepig situation där risken för jäv – åtminstone delikatessjäv – är uppenbar. Med egen majoritet inom majoriteten, med egna intressen inom vårdsektorn är beslutsförutsättningarna inom socialnämnden inte tillfredsställande.

Ur en taktisk partisynvinkel är det naturligtvis en poäng för Senestad att kunna hävda de nämndintressen där man själv är ordförande. Men när man då samtidigt driver en principiell skattesänkningslinje, som leder till besparingskrav på andra verksamhetsområden, då är man en populist som inte ser till helheten och därmed Söderköpingsbornas bästa.

Vi hoppas att den här artikeln kan bidra till att Calle Oldestam och för den delen alla Söderköpingsboende ser igenom Senestads och moderaternas bristande helhetsperspektiv och taktiska manipulerande gentemot centern. Centern, som idag innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen, och är det parti inom borgerligheten som är den främsta konkurrenten om att inneha den yttersta ledningen i kommunen.

Marja Bergström, KS-ledamot (v), Söderköpings kommun

Anders Nyhlén, ersättare KS (v), Söderköpings kommun

Björn Grip, ledamot BUN, (v), Söderköpings kommun

Bernt Schneider, ledamot Socialnämnden, (v), Söderköpings kommun