Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Bra äldreomsorg, glada och friska pensionärer är viktigare än skattesänkning

Moderaterna driver övriga partier inom borgerligheten framför sig när det gäller den principiella skattesänkarlinjen.
Detta verkar till och med viktigare än en socialt ansvarig politik när det gäller äldre och handikappade.

Den borgerliga alliansen i Söderköping envisas med att föreslå skattesänkningar 2009 och 2010. Detta trots att de senaste prognoserna visar på kraftiga underskott för socialnämnden. Så kraftiga underskott att prognosmakarna ifrågasätter om nämndens budget från början var rimlig. Dessutom är det uppenbart att alla äldre som behöver ett särskilt boende inte kan få detta. Även med den nu inplanerade utökningen med 15 platser nästa år ligger behovet på det dubbla antalet. Allt fler gamla människor behöver ha den trygghet som det innebär att bo i särskilt boende. Och allt fler bor ensamma utan anhöriga som har möjlighet att hjälpa sina gamla släktingar. Många äldre kvinnor sköter sina ännu äldre män trots att det ibland är ett orimligt ansvar. När männen sedan dör finns det inte alltid andra anhöriga som har fysiska möjligheter att ta ansvaret för sin gamla mamma.

Moderaterna driver övriga partier inom borgerligheten framför sig när det gäller den principiella skattesänkarlinjen. Detta verkar till och med viktigare än en socialt ansvarig politik när det gäller äldre och handikappade. Vi förstår inte att centern – som har ordförandeposten i socialnämnden – och för den delen kristdemokrater och folkpartister går med på detta. Det har ju funnits en socialt engagerad politisk tradition i dessa partier. Men det är väl priset för att moderaterna fick avstå från ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Oppositionen – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet – är överens om att utöka särskilt boende för äldre med sammanlagt 30 platser, och våra partier avvisar därför också borgarnas skattesänkningsförslag.

Vänsterpartiet menar också att det är viktigt att satsa på alternativ till kommersiella nöjen för ungdomar. Därför avsätter vi pengar till ungdomskultur och folkbildning. Det motsvarar en tioöring på skattsedeln och är väl använda pengar när man ser vad engagerade människor inom kultur- och fritidssektorn lyckas åstadkomma med små medel.

Vänsterpartiet har även förslag om att införa barnomsorg dygnet runt och avsätter pengar för detta. Idag är det alltfler som arbetar på obekväma tider, och det gäller framför allt kvinnor. Enligt en nyligen genomförd studie från arbetsmiljöverket arbetar 24%  regelbundet på kvällar, nätter och helger. För att kunna bli anställd idag är det allt oftare flexibilitet och obekväm arbetstid som gäller. Det är då kommunens skyldighet att erbjuda barnomsorg dygnet runt, anser vi.

För vänsterpartiets del är det slutligen viktigt att markera att vi menar allvar med att ställa upp för alla låg- och felavlönade kvinnor, liksom att erbjuda heltid för de som så önskar. Vem kan idag försörja en familj på en deltidstjänst inom äldreomsorg eller hemtjänst när lönebeskedet stannar på runt åttatusen före skatt? Det verkar fortfarande vara så att de som har ansvaret i kommunen tror att alla kvinnor är försörjda av män och nöjer sig med att arbeta deltid med en lön som snarast liknar barnens månadspeng i välbeställda moderatkretsar.