Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens 2007

Tre representanter fanns på plats vid Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens. Lördag 24 mars 2007

Ordförande, kassör och webbansvarig i vänsterpartiet- Söderköping bevistade under dagen årskonferens för Vänsterpartiet Östergötland. En årskonferens med sedvanliga mötesförhandlingar, val av distriktsstyrelse, ekonomisk berättelse, inlägg och debatter. Bland allt som var, ska särskilt nämnas vår ordförande Marja Bergström som redovisade Landstingsgruppens rapport för 2006. Marja informerade att Vänsterpartiet har även under detta år varit en del av den majoritet som styrt landstinget. Samarbetet inom koalitionen har fungerat väl, även om vi vid några tillfällen har reserverat oss. koalitionsprogrammet för mandatperioden har, i stort sett genomförts. Landstingsgruppen har medvetet fortsatt att arbeta för att påverka beslutsfattandet så att våra profilfrågor, exempelvis låga tandvårdskostnader, blivit tillgodosedda. De tre samarbetspartierna, S, V och MP, lade också tillsammans en budget för 2007, som togs i juni 2006. den politiska organisationen för landstingets kommande mandatperiod diskuterades under årets första hälft och beslut om detta togs också i full enighet på LF i juni förra året. Detta var en del av hela den rapport som Marja bergström presenterade, avtackades med applåder för det goda arbete som varit. Årsmötesförhandlingarna fortsattes med budgetgenomgångar, val och goda samtal.