Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Går skattesänkning före äldreomsorg

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre, trots återöppnande av en avdelning på dalgården.
En av många frågor jag ställer till kommunalrådet Magnus Berge är, – Är du beredd att ändra förutsättningarna inför nästa budgetberedning och verka för att krav om skattesänkning lyfts bort, till nytta för våra äldre i kommunen..?

Går skattesänkning före äldreomsorg?

Söderköping har besvärande köer till särskilt boende för äldre trots återöppnandet av en avdelning på Dalgården. Det är också ett faktum att medicinskt utskrivningsklara Söderköpingsbor ligger kvar på Vrinnevisjukhuset på grund av brist på lämpligt boende i kommunen och en ansträngd situation inom hemtjänsten.

Antalet äldre-äldre i kommunen ökar vilket kommer att medföra ytterligare tryck på äldreboende och äldreomsorg. Trots ett tillskott i den senaste budgeten upplever såväl brukare som anhöriga och anställda att situationen är besvärande. Sjukskrivningstalen bland personalen är höga och anställningsvillkoren dåliga, bland annat med hög andel deltids- och timanställda, vilket kommer att få besvärliga konsekvenser för rekryteringen av personal framöver.

Samtidigt planerar kommunen i sin budgetplanering för skattesänkning  år 08 och 09, ett krav som främst drivits av moderaterna. Detta krav är orimligt enligt mitt sätt att se, främst med tanke på situationen inom äldreomsorgen.

Det är dessutom så att i kommunalrådskretsen finns ingen som har särskilt ansvar för äldreomsorgen. Samtidigt är barn- och utbildningsnämnden (BUN), och tekniska beredningen representerad genom Anders Senestad. Detta enligt den programförklaring och presentation av ansvarsfördelning som gjordes på "Stinsen" i början av januari i år. Jag menar att det innebär att Äldre- och handicapomsorgen riskerar att hamna i ett underläge i förhållande till andra verksamheter. Så bedömer vänsterpartiet det, även om vi är väl medvetna om att det finns ett kollektivt ansvar för kommunstyrelsen att se till helheten och att ingen förvaltning missgynnas.

 Jag vill med anledning av ovanstående fråga kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge;

–         Delar du min oro för att äldreomsorgen riskerar att hamna i strykklass i förhållande till övriga verksamheter?

–         Är du beredd att inom kommunalrådskretsen se till att en av er har särskilt ansvar för äldre- och handicapomsorgen?

–         Är du beredd att ändra på förutsättningarna  inför nästa budgetberedning och verka för att kravet på skattesänkning lyfts bort?

 Marja Bergström (v)