Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Finns politisk policy beträffande avgångsvedelag – fråga till Andres Ekmsmo

Skolförvaltningen har nyligen, enligt massmedia, träffat en överenskommelse med en rektor, att ge honom två årslöner om han lämnar sin arbetsplats och kommunala anställning. Finns politisk policy om detta frågas.. ?

Fråga till kommunalrådet Anders Eksmo, ansvarig för personalfrågor:

 Skolförvaltningen har nyligen – enligt massmedia – träffat  överenskommelse med en rektor för att förmå honom att frånträda sin tjänst. Enligt uppgift får vederbörande gå hem med två årslöner. Dessutom, antar jag, görs pensionsavsättningar.

Ett antal kommunalarbetare blir sannolikt av med sina arbeten i samband med upphandling av gatu- och parkarbeten. Vilka villkor gäller för dessa arbetare? Jag tror knappast det blir fråga om tvååriga avgångsvederlag!

Min fråga till Anders Eksmo lyder sålunda:

–  Finns det någon politisk policy beträffande avgångsvederlag, när anställda i kommunen tvingas lämna sina anställningar?  Är policyn densamma oavsett om man är chef eller medarbetare?

 Marja Bergström (v)