Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Hur vill Senestad möta minskade elevkuller ?

Det är ett faktum att elever i grundskolan komer att fortsätta minska avsevärt de närmaste 5 åren. resurserna till skolan har inte minskat, tvärtom ökat.
Vi vill betona att vi inte är emot goda resurser och kvalitativt socialt fungerande skola, men vi vill beysa helhetsperspektiv.
Är det rimligt att behålla staus quo i skolan, när äldreomsorgen går på knä.

Hur vill Senestad möta minskande elevkullar?

Det är ett faktum att antalet elever i grundskolan kommer att fortsätta minska avsevärt de närmaste 5 åren. Det gäller nationellt och i än högre grad i Söderköping. Enligt de siffror som skolförvaltningen plockat fram handlar det i för- och grundskola om en minskning från 1755  elever idag till strax under 1400 år 2012. Hittills har resurserna till skolorna inte minskat, tvärtom har det skett en viss utökning under förra mandatperioden. Per elev handlar det om en betydande resursökning.

 Vi vill betona att vi inte är emot goda resurser och en kvalitativt och socialt väl fungerande skola, tvärtom! Men det måste ifrågasättas om det är rimligt att bibehålla status quo när det gäller antalet skolor i kommunen, i synnerhet som resurserna till äldrevården relativt sett blivit knappare samtidigt som antalet äldre blir fler och fler.

 Det finns väldigt lite offentlig diskussion om den övergripande resursfördelningen mellan verksamheterna i kommunen. Det vore bra om det helhetsperspektivet togs upp och speglades i den offentliga debatten. I synnerhet av de politiker som dessutom hävdar att det är möjligt att sänka kommunalskatten i vår kommun.

 Vad har Anders Senestad –  som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och en av kommunalpolitikens tre vice män som ersätter förra kommunalrådet Barbro Tjärnström – för syn på denna problematik?