Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

De tre vise männen – oklar ansvarsfördelning

Medborgarna i Söderköping fick i början av januari träffa den borgeliga alliansens ledande företrädare i kommunen – tre kommunalråd samt fullmäktiges ordförande. Partiföreträdarna blev mångordiga då dom tydligen kände behov av att kommentera vraje fråga oavsett ansvarsfördelning….

Öppet brev till den borgerliga alliansens ledande företrädare – Oklar ansvarsfördelning

I går, tisdagen den 9/1, fick medborgarna i Söderköping träffa den borgerliga alliansens ledande företrädare i kommunen – tre kommunalråd samt fullmäktiges ordförande. Syftet var att avge den borgerliga majoritetens programförklaring samt att presentera ansvarsfördelningen mellan deras ledande politiker. Allmänheten gavs tillfälle att ställa frågor och ge synpunkter.

Sammankomsten var avspänd och trevlig, även om partiföreträdarna gärna blev lite mångordiga och kände behov av att kommentera varje fråga oavsett ansvarsfördelningen dem emellan. I vilken utsträckning detta beror på konkurrensförhållanden och spänningar mellan de borgerliga majoritetsföreträdarna eller oklara ansvarsförhållanden är kanske för tidigt att säga. Det kan ju faktiskt vara både det ena och det andra.

Det är emellertid den oklara och ofullständiga ansvarsfördelningen som gör att jag känner behov av att skriva detta brev – det fanns inte utrymme att ställa frågorna vid sammankomsten på "Stinsen".

En äldre dam frågade vem av företrädarna som hade ansvar för äldre- och handicapomsorgen. Svaret hon fick var att ingen av de närvarande partiföreträdarna hade ansvar! Istället hänvisades till socialnämndens ordförande Katarina Karlberg (c). Detta är ett dilemma – även om Katarina säkert är en duglig nämndordförande. I motsats till exempelvis skolan, gatu- och vägunderhåll, kollektivtrafik med mera är inte socialtjänsten representerat i den innersta kretsen av kommunens makthavare. Detta är allvarligt i synnerhet som det finns anledning förmoda att det kan bli svårt för ett och annat kommunalråd att särskilja sitt ansvar för helheten med ansvaret för den facknämnd som han samtidigt är ordförande för. Ett redan ojämnt förhållande när det gäller resursfördelning mellan Barn- och utbildnings- och socialnämnd kan förstärkas ytterligare. Ansvarsfördelningen mellan kommunalråden när det gäller kontakt med de tunga verksamheterna bör göras fullständig för att inte skapa ojämna maktförhållanden mellan nämnderna/beredningarna.

Ett annat område där ansvaret är oklart gäller personalfrågorna. Vem bär exempelvis det politiska ansvaret när det gäller personalens villkor vid eventuell upphandling av park- och gatuunderhåll? Är det tekniska beredningens ordförande, Anders Senestad (m) eller personalansvarigt kommunalråd, Anders Eksmo (kd)? Vem har ansvaret för policys vid uppgörelser i stil med vad som för närvarande sker när rektorn för Nyströmska skolan skiljs från sina arbetsuppgifter? Är det ordföranden för BUN, Anders Senestad (m), eller är det kommunalrådet med ansvar för personalfrågor, Anders Eksmo (kd)? Det finns anledning att fundera igenom detta ytterligare för den ledande kvartetten i den borgerliga alliansen. Om inte annat för att det ska vara tydligt för medborgarna vem som har ansvaret så att det går att utkräva ansvar, om inte förr så i nästa val.

Björn Grip (v)